Rönnin veto 2008

Tulokset

Rönnin vetoon saapui tänä vuonna 116 venekuntaa, joka oli erittäin hyvä määrä verrattuna muihin tämän vuoden Häme cup kisoihin. Rönnin viimevuotisen sääntömuutoksen myötä kisa on erittäin mielenkiintoinen ja haastava, sillä jokainen venekunta sai tuoda puntarille vain viisi kalaa kutakin kilpailukalalajia. Kilpailukalat ja niiden alamitat ja kertoimet olivat seuraavat :

hauki - 50cm - 1

ahven - 25cm - 3

kuha - 41cm - 1,5

taimen - 50cm - 5Tänä vuonna puntarille toi kaloja 104 venekuntaa. Kokonaiskisan voittoon uisteli Mäkisen Maunon venekunta pistein 23515. Kokonaistulos sisälsi viisi haukea, viisi kuhaa ja viisi ahventa. Toiseksi kokonaiskisassa sijoittui Rantalan Juhan venekunta pistein 21042,5. Myös he saivat puntarille maksimimäärän haukia, kuhia ja ahvenia. Kolmanneksi tulleen Rajalammen Tomi venekunta sai sitävastoin puntarille viisi haukea, viisi kuhaa ja kolme ahventa. Heidän pisteensä oli 20537,5.

Längelmäveden uistelijoista parhaiten sijoittui Aittokallion Sepon venekunta ollen viides. Myös Salmen Henryn ja Arvolan Jannen venekunnat ylsivät kymmenen parhaan joukkoon. Uistelijoiden hyvää panosta kotikisassa täydensivät myös Hartikaisen Markon venekunta (sij.11) ja Ketolan Jussin venekunta (sij.12).

Suurimman kuhan sai tänä vuonna Kallion Jarkon venekunta Ylöjärveltä. Kuhalla oli painoa 3020g. Tällä kuhalla venekunta sai palkinnoksi JSi trailerin. 4hv nelitahtiperämoottorin sai tänä vuonna Kivimäen Joukon venekunta Tampereelta. Kilpailun suurin hauki painoi 6930g. Puntarilla nähtiin myös yli kilon ahven (1195g). Sen sai Haurulan Maurin venekunta Lempäälästä.

Kokonaiskisan voiton lisäksi Mäkisen Maunon venekunta voitti tänä vuonna Kuhan uistelun MM-kisan. Heidän viisi kuhaansa painoi 7650g. Toiseksi kuhan uistelun MM-kisassa tuli Längelmäveden uistelijoista Janne Arvolan venekunta viidellä kuhalla, jotka painoivat 7135g. Myös kolmanneksi sijoittunut Rimmin Arin venekunta sai viisi kuhaa jotka painoivat 7075g.

Joukkuekisassa voiton vei Team Häjään Urheilutarvike tuloksella 54480. Toiseksi sijoittui AL-Uljas Team (51217.5 pistettä) ja kolmanneksi JiiCee (48365 pistettä) .

-------------------------------------------------------------------------------------------

Säännöt

1. Kilpailun nimi on Rönnin Veto 2008 ja vastuullisena kisajärjestäjänä toimii  Längelmäveden uistelijat.

2. Kilpailuaika on lauantai 12.7.2008 klo 9:30-16:30

3. Kilpailun lähtö- ja punnitusalueena toimii Rönni.

4. Kilpailualueena Pappilanselkä, Enonselkä, Ponsanselkä poislukien Pappilanselän, Neulaniemen, ja Pajukannan kalastuskuntien alueet, sekä Rönnisalmi 150 m. Rantautumispaikat ovat Taulusaari ja Härmänsaari.

5. 18 vuotta täyttäneillä kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti.

6. Kipparikokous on klo 8:45, jonka jälkeen alkaa siirtyminen kilpailualueelle. Punnitusalueella on oltava takaisin viimeistään klo 17:00.

7. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu ja vieheet on laskettava pyyntiin.

8. Veneiden minimietäisyys kilpailun aikana on 10 m.

9. Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Kilpailua valvovat merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet.

10. Vapoja saa olla pyynnissä samanaikaisesti pyynnissä kahdeksan  (8) ja yhteensä kuusitoista (16) viehettä. Muutoin ei veneeseen, miehistöön ja uistelussa käytettäviin apuvälineisiin aseteta rajoituksia. Täkyraksin käyttö on sallittu.

11. Jokainen venekunta saa tuoda puntarille enintään viisi (5) kalaa kutakin kilpailukalalajia.

12. Kalalajeina hyväksytään hauki, ahven, kuha ja taimen. Niiden alamitat ja kertoimet ovat:

                   Alamitta                  kerroin
Hauki               50 cm                    1
Ahven               25 cm                    4
Kuha                41 cm                    1,5
Taimen             50 cm                    5

Jos punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin 1 sentin lyhyempi kuin kalalle määrätty vähimmäismitta, hylätään kilpailijan koko kilpailusuoritus,

13. Kalat punnitaan suolistettuina kidukset kiinni kalassa. Saalis suolistetaan joko veneessä tai järjestäjien osoittamassa paikassa punnituspaikan läheisyydessä. Kalat tuodaan punnitukseen vain ja ainoastaan järjestäjien lippusiimalla merkitsemää aluetta pitkin.

14. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin kala. Mikäli tämän jälkeenkin tulos on vielä sama sijoituksen ratkaiseen arpa.

15. Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen järjestäjälle. Mikäli korttia ei palauteta, kilpailija vastaa itse etsintäkuulutuksista.

16. Kilpailun jurun muodostavat kaksi kilpailun johdon määräämää henkilöä, puheenjohtajajäsen, sekä kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Mahdolliset protestit on jätettävä jurylle 15 min. kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 20 €

17. Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetuksen mukaisilla turvallisuusvarusteilla. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.

18. Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailut.

19. Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.

20. Järjestäjillä on oikeus ottaa näytteen kaloista.

21.Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.