Säännöt 2018

1.     Kilpailun nimi on Rönnin Veto 2017 ja vastuullisena kisajärjestäjänä toimii Längelmäveden Uistelijat ry.

2.     Kilpailuaika on lauantai 14.10.2017 klo 9:30 – 16:00

3.     Kilpailumaksu on 50€/venekunta

4.     Kilpailun lähtö- ja punnitusalueena toimii Rönni

5.     Kilpailualueena Pappilanselkä, Enonselkä, Ponsanselkä pois lukien Pappilanselän, Neulaniemen, Pajukannan/Kuivasen osakaskuntien alueet,Kalliosalon välikkö ja Haukansaaren mantereen puoli.   Rantautumispaikat ovat Taulusaari ja Härmänsaari.

6.     Uistelu alle 150m päässä asutuista rannoista sekä 50m lähempänä seisovia pyydyksiä on kielletty.

7.     18–64 vuotiailla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti.

8.     Kipparikokous on klo 8:30, jonka jälkeen alkaa siirtyminen saatetusti Koreasaarelle, josta siirtyminen tapahtuu itsenäisesti. Punnitusalueella on oltava takaisin viimeistään klo 16:45. Kilpailualueelta palatessa ei saattovenettä ole.

9.     Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu ja vieheet on laskettava pyyntiin.

10.  Veneiden minimietäisyys kilpailun aikana on 10 m.

11.  Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Kilpailua valvovat merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet.

12.  Vapoja saa olla samanaikaisesti pyynnissä kymmenen (10) ja yhteensä kaksikymmentä (20) viehettä. Muutoin ei veneeseen, miehistöön ja uistelussa käytettäviin apuvälineisiin aseteta rajoituksia. Täkyraksin käyttö on sallittu. Nk. jäykkä takila lasketaan vavaksi.

13.  Kilpailukalojen määrää ei rajoiteta, venekunnalta punnitaan kaikki 50cm tai yli hauet.

14.  Uuden kalastuslain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta.

15.  Kalalajina hyväksytään hauki: Alamitta=50cm        Kerroin=1        

16.  Jos punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin 1 sentin lyhyempi kuin kalalle määrätty vähimmäismitta, hylätään kilpailijan koko kilpailusuoritus

17.  Kalat punnitaan SUOLISTAMATTOMINA. KALAN KURKKUA TAI NISKAA EI SAA KATKAISTA. Kalat tuodaan punnitukseen vain ja ainoastaan järjestäjien lippusiimalla merkitsemää aluetta pitkin.

18.  Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin kala. Mikäli tämän jälkeenkin tulos on vielä sama, sijoituksen ratkaisee arpa.

19.  Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen järjestäjälle. Mikäli korttia ei palauteta, kilpailija vastaa itse etsintäkuulutuksista.

20.  Kilpailun juryn muodostavat kaksi kilpailun johdon määräämää henkilöä, puheenjohtajajäsen, sekä kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Mahdolliset protestit on jätettävä jurylle 15 min. kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 20 €

21.  Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetuksen mukaisilla turvallisuusvarusteilla. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.

22.  Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailut.

23.  Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.

24.  Järjestäjillä on oikeus ottaa näytteen kaloista

25.  Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.

26.  Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt soitetaan kiireellisissä tilanteissa numeroon 112. Kisakeskuksessa (Rönnissä p. 03- 530 6602) on pienempiä havereita varten ensiapupakkaus.

27.  Muilta osin noudatetaan Häme-cupin runkosääntöjä.

28.  Venekunnalta tulee vähintään yksi jäsenistä olla paikalla palkintojen jaossa. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen tai luovuteta muiden venekuntien jäsenille. Jos venekunnasta ei ketään ole paikalla siirtyy seuraavalle sijalle.

29.  Kilpailussa palkitaan sijat 1-6. Tasakympit 10 ja 20

30.  Kolme isointa haukea, sekä kilpailun voittaja palkitaan(Mercury F2,5 M)  perämoottorilla. Jokainen venekunta voi osallistua suurimman hauen kisaan vain yhdellä kalalla.

Kilpailun johtaja Ville Kuoppu 040 846 5459

                       

 

 

 

 

Längelmäveden uistelijat | Ylläpito | Kotisivuton.fi