Mercury-uistelu 2020 säännöt

 1. Kilpailun nimi on Mercury-uistelu, jonka vastuullisena kisajärjestäjänä toimii Längelmäveden Uistelijat ry.
 2. Mercury-uistelun kilpailuaika on lauantai 18.7.2019 klo 11.00 - 19:00.
 3. Kilpailumaksu on 50 € / venekunta per osakilpailu.
 4. Kilpailun lähtö- ja punnitusalueena toimii Säynäniemen leirintäalue. Paikat on merkitty kisakarttaan.
 5. Kilpailualue on merkitty kisakarttaan. Pohjoinen raja on Lehtisen saaren kohdalla ja eteläinen Patasalmessa.
 6. Uistelu alle 150 m päässä asutuista rannoista sekä 50 m lähempänä seisovia pyydyksiä on kielletty.
 7. 18–64 vuotiailla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti.
 8. Kipparikokous on klo 10.00, jonka jälkeen alkaa siirtyminen saatetusti Ämmänsaarelle, josta siirtyminen tapahtuu itsenäisesti. Punnitusalueella on oltava takaisin viimeistään klo 20:00. Kilpailualueelta palatessa ei saattovenettä ole.
 9. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu ja vieheet on laskettava pyyntiin.
 10. Veneiden minimietäisyys toisistaan kilpailun aikana on 10 m.
 11. Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Vene tai mikään uisteluväline ei saa ylittää kieltoalueen rajaa kalastustilanteessa. Kilpailua valvovat merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet. Rantautuminen on sallittua ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa, pois lukien hätätilanteet. Hätätilanteessa rantautumisesta tulee ilmoittaa viipymättä valvontaveneelle.
 12. Vapoja saa olla samanaikaisesti pyynnissä kymmenen (10) ja yhteensä kaksikymmentä (20) viehettä. Muutoin ei veneeseen, miehistöön ja uistelussa käytettäviin apuvälineisiin aseteta rajoituksia. Täkyraksin käyttö on sallittu. Nk. jäykkä takila lasketaan vavaksi.
 13. Uuden kalastuslain mukaisesti kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta.
 14. Jos punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin 1 senttimetrin lyhyempi kuin kalalle määrätty vähimmäismitta, hylätään kilpailijan koko kilpailusuoritus
 15. Kalat punnitaan SUOLISTAMATTOMINA. KALAN KURKKUA TAI NISKAA EI SAA KATKAISTA. Kalat tuodaan punnitukseen vain ja ainoastaan järjestäjien lippusiimalla merkitsemää aluetta pitkin.
 16. Kilpailukalat jäävät järjestäjälle.
 17. Kilpailukalat, vähimmäismitat ja kertoimet sekä punnittavien kalalajien määrä per kalalaji

 

Kalalaji

Alamitta

Kerroin

Punnitaan per kalalaji

Hauki

Kuha

Ahven

50 cm

46 cm

25 cm

1

3

5

5 kpl

5 kpl

5 kpl

 

 1. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin kala. Mikäli tämän jälkeenkin tulos on vielä sama, sijoituksen ratkaisee arpa.
 2. Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen järjestäjälle. Mikäli korttia ei palauteta, kilpailija vastaa itse etsintäkuulutuksista.
 3. Kilpailun juryn muodostavat kaksi kilpailun johdon määräämää henkilöä, puheenjohtajajäsen, sekä kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Mahdolliset protestit on jätettävä jurylle 15 min. kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 20 €
 4. Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetuksen mukaisilla turvallisuusvarusteilla. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.
 5. Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailut.
 6. Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.
 7. Järjestäjillä on oikeus ottaa näytteet kaloista
 8. Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.
 9. Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt soitetaan kiireellisissä tilanteissa numeroon 112. Kisakeskuksessa (Säynäniemen ravintolassa p. 040 966 7809) on pienempiä havereita varten ensiapupakkaus.
 10. Muilta osin noudatetaan Häme-cupin runkosääntöjä.
 11. Venekunnalta tulee vähintään yksi jäsenistä olla paikalla palkintojen jaossa. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen tai luovuteta muiden venekuntien jäsenille. Jos venekunnasta ei ketään ole paikalla siirtyy seuraavalle sijalle.

 

KILPAILUN JOHTO

Mercury-uistelu: Ville Kuoppu, puh. 040-846 5459