Säännöt Kuhatreffeille

 

 • Kilpailun nimi on ”Kuhatreffit” ja sen vastuullisena järjestäjänä toimii Längelmäveden uistelijat ry.
 • Kilpailu aika on 4.8.2018 klo 16.00-23.30
 • Lähtö ja punnitus alueena toimii Säynäniemen leirintäalue.
 • Pappilanselkä, Enonselkä, Ponsanselkä pois lukien Pappilanselän, Neulaniemen, Pajukannan/Kuivasen osakaskuntien alueet, Kalliosalon välikkö ja Haukansaaren mantereen puoli.   Rantautumispaikat ovat Taulusaari ja Härmänsaari.
 • Kilpailun osanottomaksu on kymmenen (10) euroa/venekunta.
 • Alle 18 vuotiaat voivat ilmoittautua erikseen omaan kisaansa (Juniorikippari). Paras juniori palkitaan erikseen. Erillistä osallistumismaksua ei tähän ole.
 • Jos venekunnassa kaikki jäsenet alle 18-vuotiaita on osallistuminen kilpailuun ilmainen.
 • Kilpailun palkinnot: Suurimman kuhan pyytänyt palkitaan taulutelevisiolla
 • Uistelu alle 150m päässä asutuista rannoista sekä 50m lähempänä seisovia pyydyksiä on kielletty.
 • 18 vuotta täyttäneillä kilpailijoilla on oltava voimassa valtion kalastuslupa.
 • Kipparikokous pyritään pitämään klo 15.30, jonka jälkeen alkaa siirtyminen kilpailualueelle.
 • Uistelu- sekä apuvälineet saa laskea vasta klo 16.00 veteen.
 • Kilpailu päättyy klo 23:30 ja punnitusalueella on oltava takaisin viimeistään klo 00.00.
 • Pyyntitapa:  Vetouistelu – Vieheet laskettava pyyntiin.
 • Veneiden minimietäisyys kilpailun aikana 10m(myös huviveneet).
 • Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja tulos hylätään.  HUOM!  Uistelu on kielletty kieltoalueella.
 • Vapoja saa olla samanaikaisesti pyynnissä kymmenen (10) ja yhteensä kaksikymmentä (20) viehettä. Max. kaksi viehettä/pyyntiväline. Muutoin ei veneeseen, miehistöön ja uistelussa käytettäviin apuvälineisiin aseteta rajoituksia. Täkyraksin käyttö on sallittu, elävän syötin käyttö kielletty. Niin kutsuttu jäykkä takila lasketaan yhdeksi vavaksi.
 • Yksi (1) isoin kuha punnitaan
 • Hyväksyttävät kalalajit:                KUHA             46cm                                  

Jos punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin yhden sentin lyhyempi kuin kalalle asetettu kilpailumitta, hylätään koko kilpailijan kilpailusuoritus.

 • Kalat punnitaan pyöreinä, kidukset kiinni kalassa.
 • Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin kala. Mikäli tämän jälkeen on tulos sama, sijoituksen ratkaisee arpa.
 • Mikäli kilpailija keskeyttää, on hänen ilmoitettava siitä puheenjohtajalle puhelimitse. Mikäli näin ei tapahdu, vastaa kilpailija itse etsintäkuulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.
 • Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetusten mukaisilla turvallisuus ja valovarusteilla.
 • Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.
 • Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.
 • Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailu.
 • Järjestäjillä on oikeus tutkia ja ottaa näytteet kilpailukaloista.
 • Kilpailun palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa.
 • Hätäilmoitukset ja avun pyynnöt soitetaan kiireellisissä tapauksissa nro :112.
 • Kilpailun johtaja Jarkko Ruotsalainen 040 7704418
Längelmäveden uistelijat | Ylläpito | Kotisivuton.fi